Од Каменолом Бразда известуваат дека на ден 26.12.2019 година, во времето од 11:00 – 15:00 часот, на каменоломот локалитет Крст-Осинчани, сопственост на Гама Градба, ќе извршат минирање.

Од Рудници Бањани известуваат дека во периодот од 24.12 – 30.12.2019 година, во работните денови, во времето помеѓу 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по три минирања