Состојба со корона вирусот во земјата за ден 03.08.2020 година:

            -Број на на нови случаи во последното деноноќие - 74

                -Број на излечени - 90

                -Број на починати – 3

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 03.08.2020 год. изнесува:           

- Вкупен број на потврдени случаи – 11128;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 6972;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 500;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 02.08.2020 година:

            -Број на на нови случаи во последното деноноќие - 166

                -Број на излечени - 185

                -Број на починати – 4

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 02.08.2020 година изнесува:    

- Вкупен број на потврдени случаи – 11054;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 6882;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 497;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

Состојба со корона вирусот во земјата за ден 01.08.2020 година:

            -Број на на нови случаи во последното деноноќие - 138

                -Број на излечени - 144

                -Број на починати – 7

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 01.08.2020 година изнесува:     

- Вкупен број на потврдени случаи – 10.891;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 6.698;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 493;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;

 

Состојба со корона вирусот во zemjata за ден 31.07.2020 година:

            -Број на на нови случаи во последното деноноќие - 139

                -Број на излечени - 534

                -Број на починати – 6

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 31.07.2020 изнесува:   

- Вкупен број на потврдени случаи – 10.754;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 6.554;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 486;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;