Битолски регион

Во текот на вчерашниот ден околу 12:40 часот, започнат е пожар во подножјето на Селечка Планина, во непосредна близина на манастирот Св.Димитрија во атарот на с.Селце (опш.Прилеп). Гори квалитетна борова шума, сува трева, смрека и други култури на поголема површина, а поради големината на пожарот и непристапниот терен ЕЛС Прилеп, во текот на денот бараа ангажирање на хеликоптер. Интервенирале екипи на ТППЕ Прилеп, ШС Црн Бор – Прилеп, Јавните Претпријатија на ЕЛС Прилеп и месно население, како и 2 авиона на ДЗС кои извршиле повеќе налети.

Пожарот во атарот на с.Зрзе – с.Рилево – с.Маргари (опш.Долнени – Прилеп) сеуште е активен. Интервенирале екипи на ТППЕ Прилеп, ЈКП Комуналец – Прилеп и ЈКП Водовод и канализација – Прилеп.

Пожарот во атарот на с.Беранци, м.в.Петилеп (опш.Могила) е префрлен преку ридот кон атарите на селата Ново Змирнево и с.Црнобуки (опш.Битола). Интервенирале екипи на ТППЕ Битола,  ДЗС Битола, ШС Битола и ЈП Нискоградба – Битола.

На трите гореспоменати пожарри се продолжува со гаснење и во текот на денешниот ден.

 

Струмички регион

Во текот на вчерашниот ден околу 14:30 часот започнат е пожар во близина на с.Ѓопчели кај м.в.Боскија (опш.Дојран). Гори нискостеблеста шума, прнар и сува трева. Интервенирале екипи на ТППЕ Гевгелија, ДППД Дојран и ШС Кожув – Гевгелија. Теренот е тешко пристапен. Од раните утрински часови интервенираат екипи на ШС Кожув – Гевгелија.

 Битолски регион

Околу 12:40 часот, започнат е шумски пожар во подножјето на Селечка Планина во непосредна близина на Манастирот Св.Димитрија во атар на с.Селце, општина Прилеп. Гори борова шума. Поради големината на пожарот и непристапниоот терен ЕЛС Прилеп бара ангажирање на хеликоптер. Во моментот на терен интервенираат екипи на ТППЕ Прилеп и ШС Црн Бор од Прилеп.

Пожар во атар на с.Зрзе-с.Рилево-с.Маргари, општина Долнени е сеуште активен. Во гаснењето на интервенираат екипи на ТППЕ, ЈКП Комуналец - Прилеп и ЈКП Водовод – Прилеп.

Пожарот кај „Петилеп“ атар на с. Беранци, општина Могила е префрлен преку ридот кон атар на с. Ново Змирнево и с. Црнобуки, општина Битола. Пожарот е повторно активиран од 12.30 часот и се шири према селата Лопатица и Беранци. Во гаснењето на пожарот интервенираат екипи на ТППЕ Битола, ДЗС Битола, ШС од Битола и ЈП Нискоградба од Битола.

 

Струмички регион

Во близина на с.Ѓопчели место викано Боскија (кај предавателите) пријавен е шумски пожар. Гори нискостеблеста шума и сува трева. Во гаснење учествува екипа на ТППЕ Гевгелија.

Битолски регион

Во општина Битола има 3 активни пожари и тоа:

- Од 13:00 часот, во текот на вчерашниот ден има активен пожар во атарот на с.Беранци, м.в.Петилеп и истот е префрлен преку ридот кон атарот на селата Ново Змирнево и Црнобуки, а еден крак од пожарот се шири кон с.Лисолај. Гори нискостеблеста шума и сува трева, но постои опасност да се зафати и борова шума. Интервенираше екипа на ТППЕ Битола, но гаснењето беше отежнато поради ветар. Во текот на ноќта на овој дел кај селата Црнобуки и Лисолај остана екипа од ТППП Битола. Рано утринава на терен се упатени вкупно 40 лица од  ТППЕ Битола, ДЗС Битола, ЈП Национални Шуми и ЈП „Нискоградба“ - Битола. За гасење на пожарот побарана е и интервенција на воздухопловите од ДЗС.

Од 08:50 часот на ден 16.09.2019 година, има активен пожар кај с.Лопатица, каде гори нискостеблеста деградирана дабова шума, а пожарот се шири и кон борови насади каде што е зафатен бор. Интервенирале екипи на ТППЕ Битола, ШС Кајмакчалан – Битола и ЈП Комуналец – Битола, како и два авиона на ДЗС. Пожарот делумно е локализиран околу 17:50 часот.

Во опш.Долнени – Прилеп, пожарот во атарот на с.Зрзе – с.Рилево сеуште е активен и истиот се шири према манастирот. Интервенираат 60 лица од ЕЛС Прилеп и ТППЕ Прилеп. Побарана е и помош за гаснење од воздух. На пожарот во атарот на селата Зрзе и Маргари, раните утрински часови интервенираат 30 – тина лица, од ТППЕ  Прилеп, ЈП „Водовод“ и ЈП „Комуналец“. ШС Црн Бор – Прилеп интервенираат на пожар во атарот на с.Крстец.

ТППЕ Прилеп известува дека пожарите кај селата Бонче, Лопатица, Топлица и Никодин се под контрола.

 

Охридски регион

Пожарот во атарот на с.Цер м.в.Турла е локализиран но сеуште не е изгаснат. Во гаснење на пожарот учествувале  вработени од ШС „Лопушник“ Македонски Брод.

Од 08:30 часот на ден 15.09.2019 година  активен е пожар во атарот на с.Крапа - м.в.Дртец. На терен интервенирале екипи на ШС Македонски Брод, ТППЕ Македонски Брод и ДЗС Македонски Брод. Исто така интервенирале и воздухопловите од ДЗС и околу 16:30 часот пожарот бил ставен под контрола.

Од 14:00 часот на ден 16.09.2019 година, пријавен е нов пожар во атарот на с.Манастирец. Гори дабова шума а интервенирале екипи на ТППЕ Македонски Брод, ШС Македонски Брод и ДЗС Македонски Брод. Пожарот е ставен под контрола.

 

1.Пожарот кај с.Лопатица-ЕЛС Битола е делумно локализиран. На терен интервенираа два авиони на ДЗС и екипи на ТППЕ, ЈП ,,Национални Шуми“ и ЈП Комуналец. Вечерва екипите се повлечени од терен, а ќе остане само една екипа од ЈП Национални Шуми.

2.Пожарот кај „Петилеп“ атар на с,Беранци ЕЛС -Могила е префрлен преку ридот кон атар на с.Ново Змирнево и с.Црнобуки (ЕЛС-Битола) еден крак од пожарот се шири кон Лисолај. На терен интервенираат ТППЕ-БИТОЛА со 6 пп работници и 1ПП возило. Гори нискостеблеста шума и сува трева но постои опасност да се зафати и борова шума. Пожарот  e активен, a интервенирањето е отежнато поради високата трева и  ветерот. Во текот на ноќта на овој дел кај с.Црнобуки и Лисолај ќе остане екипа од ТППП– Битола. За утре ќе интервенираат покрај ТППЕ – Битола и екипи на ДЗС – Битола ,  ЈП Национални Шуми, како и екипи од јавните претпријатија