Од ЈЗУ ИЈЗ известуваат дека следниве примероци на вода за пиење НЕ ОДГОВАРААТ на законските и стручни прописи на бактериолошката и физичко- хемиската анализа заради:

- вода за пиење - водоводна мрежа – чешма во наставна канцеларија – Миладиновци - Илинден – ВОДОВОД ЈКП, заради зголемен вкупен број на бактерии на 22 степени Целзиус и присуство на Pseudomonas spp.

- вода за пиење-ладна вода, орг. Пак.-објект ЛАЈФВОЧ МК - Скопје, заради присуство на наод на калиформни бактерии и зголемен број на колонии 37 степени Ц.

- вода за пиење - ладна вода - вода од апарат за пиење – објект ЛАЈФВОЧ МК - Скопје, заради зголемен вкупен број на колонии на 37 степени Целзиус .