Состојба со корона вирусот во земјата за ден 03.08.2020 година:

            -Број на на нови случаи во последното деноноќие - 74

                -Број на излечени - 90

                -Број на починати – 3

 

Вкупната состојбата со Ковид 19 заклучлно со ден 03.08.2020 год. изнесува:           

- Вкупен број на потврдени случаи – 11128;

- Денови од последното пријавување на потврдени случаи - 0

- Вкупен број на излечени лица од COVID–19 – 6972;

- Вкупен број на смртни случаи од COVID–19 – 500;

- Список на земји со состојбите од COVID– 19 може да се провери на следниот линк zdravstvo.gov.mk.

 - Линк на ЦУК за следење на состојбата со COVID– 19 преку апликацијата NICS – nicspublic.cuk.gov.mk;