ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 16.10.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • од 09.30 до 17.00 часот, корисниците од с.Рожден (опш.Кавадарци);
 • од 09.00 до 15.00 часот, корисниците од с.Рашче, Копаница, Бојане и дел од с.Кондово  (опш.Сарај);
 • од 08.00 до 16.00 часот, корисниците од индустриските корисници кај с.Прдејци (Випро , Таурус и пумпи Шуклев) (опш.Гевгелија);
 • од 12.00 до 14.00 часот, корисниците од Централниот дел од село Скудриње, училиштето, џамијата (опш.Струга);
 • од 09.00 до 11.00 часот, корисниците од дел од нас.Вера Которка (опш.Куманово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 15.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Нежилово (опш.Кратово);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с. Ињево (опш.Струмица);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Витолиште, с.Бешиште, с.Градешница, с.Старавина, с.Будимирци, с.Зовиќ, с.Полчиште (опш.Прилеп);
 • Од 13:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Товарник и ул.С.Милевски, нас.Сењак (опш.Штип);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 14.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 13:30 до 14:30 часот, корисниците од село Студеничани и село Морани (опш.Студеничани);
 • Од 09:15 до 16:00 часот, корисниците од Село Поум (опш.Струга);
 • Од 06:30 до 09:30 часот, корисниците од Валандово (долна мала, кај гимназијата, бензинска Макпетрол, Наматекс, Технички преглед, Дим комерц), а корисниците од Раброво и дел од корисниците од Валандово ќе имаа два кратки прекина на почеток и на крај на овој термин (6:30   и 9:30). (опш.Валандово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 10.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од улиците Ганчо Хаџипанзов, Караорман и Димитар Пандилов; Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од улиците 8ми Март бр.20 и Орце Николов бр.98 (опш.Центар – Скопје);
 • Од 12:00 до 13:30 часот, корисниците од бул.Митрополит Теодосиј Гологанов бр.96 и 98 и околните објекти, ул.Прашка бр.11, 13 и 44 и околните објекти и ул.Прашка бр.40 и 34 (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 12:30 до 15:30 часот, корисниците на дел од дел од ул.Јадранска од бр.2 до бр.34 и дел од ул.Борис Сарафов од бр.51 до бр.72 (опш.Ѓорче Петров – Скопје);