Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 06.12.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Сопиште – над општината; Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Добри Дол – од влезот од Ракотинци до средината на селото и кон гробиштата (опш.Сопиште – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Даме Груев од бр.2 до бр.86 во нас.Илинден (опш.Илинден – Скопје);
 • Од 09:45 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Челопек – кај гробиштата (опш.Тетово);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 05.12.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.Дервиш Цара кон ул.Илинденска, дел од ул.Илинденска кај стара дирекција на ЕВН, објектите оклу СОУ „Лирија“, дел од ул.Панче Камџик и дел од ул.Партизанска кај ул.Илинденска (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 13:30 часот, корисниците од дел од ул.Земјоделска кај супермаркет Рамстор и дел од ул.Илинденска кај супермаркет Рамстор (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од, пункт Јака Лакавица, макпетрол Лакавица, селта Ракитец, Долни Липовиќ, Дедино, Горни Липовиќ, Грабевци, Долни Радеш, Конче, Лубница и ТС Пожар која ги напојува репетиторите на МВР, МРТ, метеоролошка станица (УХМР), Т Мобиле, ОНЕ – ВИП, Канал 5, Сител и А1 (опш.Струмица);

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 04.12.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од dел од село Усје, на крај од селото, улиците 1, 4 и 5. (опш.Аеродром)
 • Од 06:00 до 06:30 часот, корисниците од с.Д.Балван, Крупиште, Аргулица, Карбинци, Таринци, С.Караорман, Радање и др, Бензинските пумпи на Ваго Петрол во с.Крупиште и на Цане во с.Таринци, погоните на Варади, Фруктана, Млин Аргулица, МарЕва Мар, Зоко Харт, Оранжерии Еко Оаза, Свињарска фарма Таринци, некогашна Краварска фарма Таринци, Оаза Минерали, сите Плачковички села и др.(опш.Штип)

Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 03.12.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од улиците Ѓуро Ѓаковиќ и Вељко Влаховиќ (опш.Берово);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, фабриката Кнауф и објектите околу неа; Од 12:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Благоја Тоска спроти стадионот (опш.Тетово);
 • Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од селата Ќусино, Станци, Дренак, Калин Камен, Дурачка река и Б’с (опш.Крива Паланка);