ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 04.08.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 10:00 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Сливница (опш.Охрид);

- од 08:30 до 13:00 часот, потрошувачите од градски парк кај ресторан Балканика (опш.Центар);

- од 08:00 до 09:30 часот, потрошувачите од дел од с.Тимјаник (опш.Кавадарци);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 31.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 15:00 часот, потрошувачите од с.Ивањевци, с.Трновци, с.св.Тодори, с.Подино (опш.Прилеп)

- од 08:30 до 15:00 часот, потрошувачите од улиците од 1 до 10 во село Горно Соње (опш.Аеродром)

-  од 09:05 до 10:05 часот, потрошувачите од Магацински простор на фирма Бош ДД (опш.Тетово)

- од 09:00 до 13:00 часот  потрошувачите од репетиторска станица Бреза (опш.Велес)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 30.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- од 09:30 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од с.Зајас – Томај маало и с.Грешница – Мучоско маало (опш.Кичево)

- од 12:00 до 13:00 часот, потрошувачите од дел од ул.Димитар Влахов околу Камел, ул.Маршал Тито на потегот од Стопанска Банка до Мултикултурен Центар, ул.Доктор Николиќ (опш.Кичево)

- од 09:00 до 11:00 часот, потрошувачите од дел од с.Балиндол – област пат за Гостивар (опш.Гостивар)

- од 06:00 до 06:30 часот и од 15:30 до 16:00 часот, потрошувачите од Сушара Ларс, Имако Вино,ТС 10/0,4 кВ од Бранко Нисев, Макпетрол, Јован Димитров, Иле Руменов (опш.Штип)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 29.07.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- Од 08.00 до 16.00 часот корисниците од ЛИСИЧЕ - Дел од Улица Лисец, после пругите

- Од 09.00 до 10.00 часот корисниците Дел од ул.  Христо Смирненски, бр.19,  20, 25, 27, 28, 29 и други Скопје

- Од 08.30 до 13.00 часот корисниците од с. Глумово – Скопје.

- Од 10.00 до 12.00 часот корисниците од ул. Никола Вапцаров бр. 13 и 15, ул. Димитрие Чуповски бр. 10 – Скопје