ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 26.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.110 и ул.112 (опш.Тетово);
 • од 08:15 до 17:00 часот, корисниците од с.Букојчани, с.Колари, с.Зајаз-Аљоско Маало, с.Зајаз-Челиковци, Зајаз-Воденица, Каменолом Буковиќ и Каменолом Колари (опш.Кичево);
 • од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Мајка Тереза, зграда Ранве (опш.Струмица);
 • од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од село Црнилиште (опш.Прилеп);

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 24.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Маврово – крстови 1 (опш.Маврово и Ростуше);
 • од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од с.Горно Јеловце (опш.Гостивар);
 • од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Никола Карев, ул.11-ти Ноември, ул.Христо Татарчев, ул.Џон Кенеди, ул.Раштански Пат (опш.Велес);

 

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 23.10.2020 година, без напојување со електрична енергија во период од 08:30 до 12:30 часот ќе останат корисниците од ул.Кара Трифун и ул. Караџица во нас.Пржино (опш.Кисела Вода).

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 22.10.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од Скопје ул. Благоја Стефковски (потрошувачи зад училиштето Михајло Пупин)
 • од 08:30 до 15:30 часот, корисниците од  Скопје Ул. Палмиро Тољати, Ул. Палмиро Тољати и од  Бр. 114 до 140 и од 160 до 64.
 • од 09:00 до 12:30 часот, корисниците од Горно соње , објектите во близина на црквата СКОПЈЕ.
 • од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од Скопје - КАРПОШ: Дел од ул.Ванчо Мицков