ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 02.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од индустрискиот дел на Гевгелија (7ми Ноември , Соми , Ќерамика и др.) (опш. Гевгелија)
  • во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите на дел од Градски парк (опш. Центар)
  • во време од 12:30 до 16:00 часот, потрошувачите од ул. Кузман Јссифовски Питу бр. 15 влез 3  (опш. Аеродром)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 01.04.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

- во време од 10:15 до 12:15 часот, потрошувачите од с.Поум (опш.Струга)

- во време од 10:00 до 12:00 часот, потрошувачите од ул.Енгелсова бр.12 (опш.Штип)

- во време од 09:00 до 14:00 часот, потрошувачите од селата Доно и Горно Свиларе (опш.Сарај)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 31.03.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од бул. Гоце Делчев (месара и скара Шонте, Пекара Вкус, Скара Кај Филе и др.) Струмица, и околни домаќинства. (општина Струмица)
  • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од с. Доброште. (општина Тетово)

ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 30.03.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 12:00 часот корисниците од ул. Борка Талевски бр. 26 (Општина Центар)