ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 20.05.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:05 до 12:00 часот, корисниците од ул. Сутјеска, дел од ул. Косовска, Сремска и Солунска заради сечење на вегетација на НН мрежа (опш. Штип);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од објекти околу Спортски Аеродром Стенковец (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од улиците Париска и Хелсинки (опш.Карпош - Скопје);
 • Од 06:30 до 11:00 часот, корисниците од селата Варвара, дел од Батинци према Варвара, Варвара и пумпна станица Дрисла (опш.Студеничани - Скопје);
 • Од 09:30 до 11:00 часот, корисниците од дел од ул.Бранислав Нушиќ (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од Дел од ул.Букурешка (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од улиците Пресека и дел од Сливовска (опш.Ѓорче Петров - Скопје);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Партизанска, кај Дом на млади, дирекција Македонија Пат и автомеханичар Цуна (опш.Штип);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од Отовица: дел од ул.Гоце Делчев на почеток од селото кон центарот (опш.Велес);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Горно Оризари (опш.Шуто Оризари);
 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Градец, м.в.Крстата Падина и с.Т'лминци (опш.Кратово).