ЕВН Македонија известува дека поради планирани технички зафати на електромрежата на ден 21.05.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 11:00 до 13:30 часот, корисниците од дел до ул. Лисец во с. Горно Лисиче (опш. Аеродром - Скопје)
  • Од 08:00 до 10:30 часот, корисниците од дел од ул.Борис Трајковски – од бр.5 до 20 во Усје (опш.Кисела Вода – Скопје);
  • Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Тодоровци – Потоци (опш.Македонска Каменица);
  • Од 10:05 до 14:00 часот, објектите на дел од ул.Маршал Тито на влезот во Тетово, од трговскиот центар ПАЛМА ТРАДЕ до објектот  на поранешна ф-ка Медицинска Пластика, Објект на поранешна ф-ка Медицинска Пластика и трговски центар ПАЛМА ТРАДЕ на влез во Тетово; Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од селата Подбреѓе и Јанчиште; Краткотрајни прекини во периодот од 10:00 до 10:30 часот и од 15:00 до 15:30 часот, ќе имаат корисниците во селата Јегуновце, Прељубиште, Копанце, Туденце и Раотинце, Нелина кафе и ЗИК Прељубиште (опш.Тетово);
  • Од 08:45 до 11:00 часот, корисниците од ул.Илинденска – областа на излез кон Тетово кај Млекарата (опш.Гостивар);
  • Од 09:30 до 12:30 часот, корисниците од центарот на с.Ростуше, зграда Полиција, Пошта и Гиманзија (опш.Маврово Ростуше - Гостивар);
  • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од населбата Ајдучка Чешма и ул.114 (опш.Куманово).