ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 24.06.2019 година без електрична енергија ќе останат:

  • Од 08:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.Гаврил Радомир (опш.Аеродром – Скопје);
  • Од 11:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од бул.Борис Трајковски – подуличка 32 и дел од с.Усје – до гробиштата (опш.Кисела Вода – Скопје);
  • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од Сингелиќ – ул.Фуштанска број 25, 27, 29 и 31; Од 08:00 до 15:30 часот, корисниците од продукција Скендеровски, Мегатехна, Политехна, Куко мебел и Светлост товар на ул.Интернационални бригади (опш.Гази Баба – Скопје);
  • Од 10:45 до 15:15 часот, корисниците од Јурумлери – водовод Јурумлери, дел од Долно Лисиче и Драчево - ВИП Драчево и ГрафоХартија (општини Гази Баба, Аеродром и Кисела Вода – Скопје);
  • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Осоговска и дел од ул.Гоце Делчев (опш.Македонска Каменица);
  • Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од дел од с.Стримница – објектите на влезот од с.Фалиште; Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од с.Церово (опш.Тетово);
  • Од 12:30 до 14:30 часот, корисниците од ул.Војводинска и дел од нас.Точила – зградите Ц10 и Ц6; Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Ропотово на влез од страна на Прилеп – бензиска станица Медиопетрол; Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од с.Кривогаштани; Од 09:00 до 15:00 часот, Репетитори Борула, МРТВ и Репетитори од ВИП (опш.Прилеп);
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од с.Радолишта – потрошувачите кој се во реонот од школото лево кон Радолишта (опш.Струга);
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Младен Грујовски – стара Гостиварчанка и дел од ул.Борис Кидрич – спроти поштата (опш.Гостивар);
  • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од селата Мренога, Вирово, Церово и Боишта со околните стопански и нестопански објекти (опш.Битола).