ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 25.06.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:05 до 11:00 часот, корисниците од влезот на с.Луково покрај патот и репетитор Луково (опш.Струга);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Порој кај гробиштата (опш.Тетово);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Теново (опш.Тетово);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Матка и одморалиште Матка (опш.Сарај - Скопје);
 • Од 09:30 до 11:30 часот, корисниците од дел од с.Требиште (опш.Струга)
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од Трстеник - викендици (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од селата Аранѓел, Туин, Србица, Јагол, Бериково, Попојани и Папрадиште (опш.Кичево);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Горно Јеловце и чувара од ХЕЦ Маврово (опш.Гостивар);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Дабница (опш.Прилеп);
 • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од селата Туденце, Копанце и Раотинце (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Маршал Тито и 23-ти Август и дел до Автобуска Станица во Делчево (опш.Делчево).