ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 20.08.2019 година, без електрична енергија ќе останат:

-  Од 11:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул.Јане Сандански, Дел од ул.Иво Лола Рибар. (опш.Делчево)

- Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Роза Петрова (делот кај во Вологот), ул.Стефка Тасева, ул.1 ви Мај (делот кај зградите). (опш.Кичани)

- Од 10:00 до 16:00 часот, корисниците околу поранешен Краварник. (опш.Охрид)

- Од 08:30 до 13:00 часот, корисниците од дел од нас.Млаки. (опш.Гостивар)

- Од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од с.Вакуф. (опш.Кратово)

- Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од Гео Солар, Обел Градба, Алпником, Рудине, с.Град, Вирче, Тработивиште, Стар и Нов Истевник, Технички зафати во дистрибутивната мрежа. (опш.Делчево)

- Од 05:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Зајас, с.Колари, с.Тајмиште, с.Мидинци, с.Г. и Д.Строгомиште, с.Трапчн Дол, с.Длапкин Дол с.Грешница, с.Лешница, с.Бачишта, с.Кнежино, с.Осој, с.Раштани, с.Црвивци, с.Осломеј, с.Жубрино, с.Србица, с.Аранжел, с.Туин, с.Јагол, с.Стрелци, с.Гарани, с.Шутово, с.Премка, с.Папрадиште, с.Мамудовци, и с.Лазоровци и околината. (опш.Кичево).