ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 17.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од Момин Поток – т.е. корисниците кои се напојуваат од ТС „Момин поток“ (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Орман и Никиштани и дел од Волково кај школото (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
 • Од 09:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Глумово, Шишево и Матка, Одморалиште Матка, Викенд Матка,  Адриус, Бис - Оил, ВП Глумово, Полициска Станица во с.Глумово (опш.Сарај – Скопје);
 • Од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од селата Велебрдо, Требиште и Битуше, ТС Хепос и Ајдини; Од 10:05 до 16:00 часот, корисниците од источниот дел од с.Мислешево лево и десно од главниот пат за Охрид и бензиска Макпетрол на ул.Туристичка; Од 12:00 до 14:30 часот, корисниците од делот околу црквата и кон Вевчанските извори; Од 12:05 до 14:00 часот, корисниците од делот од Вевчани под Црквата и према центарот, Монтажа на сумарно мерење на ТС Црква 2 Делот од Вевчани под Црквата и према центарот (опш.Струга);
 • Од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од ул.11ти Октомври, м.в.Чука и од ул.Никола Тесла (опш.Крива Паланка);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Саво Тасески кај пат за Ѓермо, улиците 194 и 195, зградите на почеток на ул.Б.Тоска, нас.Дреновец, дел од улиците 135, 145, Саво Тасески и М.Ацев, дел од улиците И.Л.Рибар позади стариот стадион, Јордан Златаноски и 151 кај стадион и Макпетрол бензинска кај стадион; Од 08:55 до 15:00 часот, корисниците од селата Пршовце, Теарце, Глоѓи, Отушиште, Брезно и Слатино; Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од дел од с.Порој; Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од дел од с.Боговиње од центарот кон с.Селце Кеч (опш.Тетово);
 • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од населбата Автокоманда, улиците Солидарност, Браќа Даневи и други; Од 10:00 до 14:30 часот, корисниците од селата Шашаварлија, Никоман, Почивало, Кошево и Калапетровци (опш.Штип);
 • Од 08:45 до 15:00 часот, корисниците од викенд населбите Пашаџиково и Шумска куќа (опш.Кочани);
 • Од 08:40 до 13:00 часот, корисниците од селата Крстоар, Олевени, Барешани, Жабени, Канино, Породин, Лажец, Велушина, Острец, Граешница, Кишава и Драгош, Вили Бистрица и објектите Фарми Породин „СИНПЕКС“ – Краварски пат, „БИСПРОМЕТ“ – Краварски пат, „КОСМОФОН“ – Краварски пат, Живинарски фарми – Породин, Свињарски фарми – Породин и Краварски фарми – Породин. Прекините  ќе бидат поради изведување на електромонтажни работи на 10 КВ далекувод Породин (опш.Битола);
 • Од 10:00 до 11:00 часот, корисниците на дел од с.Долно Лакочереј (опш.Охрид);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од селата Смоквица и Милетково, вклучително и каменоломот Инвикта, бензинските РТ транс Смоквица, плантажа Прдејци и други индустриски објекти во близина на овие села.; Од 14:00 до 15:00 часот, живинарска Прдејци (Випро) ќе има прекин во снабдување со електрична енергија на ден 17.09.2019 година од 08:30 до 09:00 часот и на ден 18.09.2019 од 14:00 до 15:00 часот (опш.Гевгелија).