ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електро дистрибутивната мрежа на ден 18.09.2019 година без електрична енергија ќе останат:

 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од улиците Будимпештанска и Душко Бојковски (опш.Карпош – Скопје);
 • Од 09:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Сава Ковачевиќ, подулица 9 и околните улици; Од 12:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Партизански Пат и локалните подулици во Драчево (опш.Кисела Вода – Скопје);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Глуво (опш.Чучер Сандево – Скопје);
 • Од 10:45 до 12:45 часот, корисниците од селата Куново и Трново (опш.Гостивар);
 •  Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Партизанска (опш.Демир Капија);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од улиците 125, 126, 144 и 145, и дел од улиците Ј.Златаноски, Љ.Б.Пиш карши Тетовчанка, Б.Тоска кај Тетовчанка, М.Рајчевиќ, Кумановска и Х.Антески; Од 09:00 до 12:00 часот, дел од објектите во центарот на с.Требош (опш.Тетово);
 • Од 08:00 до 10:00 часот, корисниците од нас.Карпош, улиците 1, 2 и 3, делот околу бензинска пумпа и хотел Сателит (опш.Куманово);
 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од станбените згради на улиците Маршал Тито и Ленинова (опш.Кочани);
 • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ѓорѓи Димитров; Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од дел од с.Ореовец (опш.Прилеп);
 • Од 10:20 до 14:30 часот, корисниците од м.в.Сливница (опш.Берово);
 • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од станбени згради на ул.Партизанска бр.39, 41 и 45 во нас.8ми Ноември; Од 10:00 до 14:00 часот, корсиниците од с.Сушево, дел од с.Три Чешми и Основното училиште во селото и спортски аеродром Сушево (опш.Штип).