Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 15.10.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од с.Нежилово (опш.Кратово);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с. Ињево (опш.Струмица);
 • Од 10:00 до 15:00 часот, корисниците од с.Витолиште, с.Бешиште, с.Градешница, с.Старавина, с.Будимирци, с.Зовиќ, с.Полчиште (опш.Прилеп);
 • Од 13:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Товарник и ул.С.Милевски, нас.Сењак (опш.Штип);
 • Од 14:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од село Студеничани на главниот влез, Фруктал (опш.Студеничани);
 • Од 09:00 до 12:00 часот, корисниците од ул.1513 (Саса-2), нас.Пинтија (опш.Аеродром);
 • Од 12:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.ЈНА, ул.8 СЕПТЕМВРИ, ул.8 МАРТ (опш.Делчево);
 • Од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од с.Новак (опш.Струга);
 • Од 10:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул.Брегалничка, кон Касарната, Пелагонија, ресторан Воденица, печатницата и др.(опш.Штип);
 • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Чифлик, Спортско рекреативен центар Голак (опш.Делчево);
 • Од 08:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Прдејци (Випро , Таурус и пумпи Шуклев) (опш.Гевгелија);
 • Од 09:15 до 13:30 часот, корисниците од дел од Горно Соње, населба Коштан и делот кај воениот објект во Горно Соње (опш.Сопиште);
 • Од 09:20 до 16:00 часот, корисниците од Село Поум (опш.Струга);
 • Од 11:00 до 13:00 часот, корисниците од с.Горно Јеловце (опш.Гостивар);
 • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул.Иљо Шопов, ул.Климент Охридски (Делот околу пат за просениково) Макпетрол, Пат за просениково (опш.Струмица);
 • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од с.Тумчевиште, с.Чегране, с.Форино, с.Корито, с.Добридол, с.Топлица, Индустриска, Зона покрај автопат Тетово - Гостивар с.Неготино, с.Сенокосе, с.Градец, с.Горјане, с.Калиште, с.Ломница, с.Ѓурѓевиште (опш.Гостивар);
 • Од 08:30 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ганчо Хаџи Панзов (опш.Аеродром).