Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електроситрибутивната мрежа на ден 11.11.2019 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 12:00 до 12:00 часот, корисниците од дел од ул. Нијази Бег. (опш.Охрид)
  • Од 09:30 до 14:30 часот, корисниците од с.Црник и с.Панчарево. (опш.Делчево)
  • Од 11:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од с. Радово. (опш.Струмица)
  • Од 09:00 до 16:00 часот, корисниците од с.Пирок. (опш.Тетово)
  • Од 08:00 до 15:00 часот, корисниците од Булевар Цветан Димов 7 и 7а. (опш.Кавадарци)
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Чучер Сандево: Манстир св.Богородица, ВП Рампа Равно, дел од Викенд.Побожје, дел од Викенд.Брест, с.Брест, Репетитор ЕВН, ЈСП Репетитор, Кодра Фура, дел од с.Бродец, Малино Маало. (опш.Ѓорче Петров)
  • Од 08:00 до 09:00 часот, корисниците од Бензинска Пумпа „Макпетрол “ на влез во Тетово и објектите околу неа. (опш.Тетово)
  • Од 10:00 до 13:00 часот, корисниците од ул.Хо Ши Мин бр.41а,б,43 а,б,45 а,б,47 а,б,49а,б,51 а,б,53а,б и 55а,б. (опш.Бутел)