ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 20.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:30 до 15:30 часот,  корисниците на дел од улиците: Бистра Планина и Осоговска. (опш.Прилеп)
  • Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците на дел од ул.Ибе Паликуќа, ул.Кичевска и ул.Зејнел Ајдини. (опш.Ѓорче Петров)
  • Од 08:30 до 15:30 часот, корисниците на дел од ул.Ратко Митровиќ 109,1101-123, Скендербег Кастриоти и Радое Дакич. (опш.Драчево)
  • Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците на дел од ул. Илинденска (опш.Македонска Каменица)
  • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците на дел од ул.Благоја Тоска кај текстилно училиште, дел од ул.Браќа Миладинови кај текстилно училиште (опш.Тетово)