ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 17.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 10:00 до 11:00 часот корисниците од дел од с.Дрмени од центарот кон главниот пат за Ресен (опш.Охрид);
  • Од 10:00 до 14:30 часот корисниците од дел од улиците Борис Кидриќ, Индустриска, Орце Николов, Даме Груев, Истра и 7-ми Септември (опш.Делчево);
  • Од 09:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Пирок на влезот во селото од автопатот Тетово - Гостивар (опш.Тетово);
  • Од 08:10 до 15:30 часот корисниците од улиците Бутелска, Призренска, Галичник, обиколница Бутел и околината, ул.30 и Љуботенски пат (опш.Бутел - Скопје);
  • Од 10:00 до 11:00 часот корисниците од ул.2 во Ресен (опш.Ресен);
  • Од 06:00 до 07:00 часот корисниците од реонот од улиците Никола Карев, преку горниот дел на булевар Гевгелија, нас.Караорман кон Моински пат, Маршал Тито, Солунска, Ј.Јосифовски, Загребачка, Сараевска се до И.Миов и индустриските објекти на Моински пат (опш.Гевгелија);
  • Од 10:00 до 11:00 часот корисниците од ул.Петрино од амбулантата до Леарница (опш.Охрид);
  • Од 08:30 до 09:30 часот корисниците од дел од ул.15 Корпус од ул.А.Турунџиев до сервис Рено (опш.Охрид);
  • Од 08:30 до 15:30 часот корисниците од дел од с.Добри Дол (опш.Сопиште);
  • Од 12:00 до 13:00 часот корисниците од дел од нас.Пролет – објектите околу трафостаницата (опш.Охрид);