ЕВН Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 18.02.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Од 10:00 до 14:30 часот корисниците од ул.25-ти Мај, делот кон м.в. Крушки (опш.Свети Николе);
 • Од 08:30 до 10:30 часот, корисниците од дел од с.Живалево (опш.Кратово);   
 • Од 09:30 до 14:30 часот корисниците од дел од улиците М.М. Брицо, 4 Јули и Ленинова (опш.Делчево);
 • Од 09:00 до 12:00 часот корисниците од с.Лабуништа-дел према џамијата  (опш.Струга);
 • Од 09:30 до 15:00 часот корисниците од с.Врбоец, с.Бучин, с.Воѓани, с.Пресил, с.Молошево, с.Митрани (опш.Прилеп);
 • Од 10:00 до 14:00 часот корисниците од с.Бучиште, с.Трипатанци, с.Гујновци, с.Гајранци, с.Пишица, с.Лезово, с.Трооло, с.Пестришино, м.в Киселица, м.в Глобица (опш.Пробиштип);
 • Од 09:30 до 13:00 часот корисниците од дел од ул.Лазар Димитров и населба 11 Октомври (опш.Кисела Вода);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од ул.Илка Присаѓанка, ул.Пиринска, Колонијал Еко Млин  (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 13:00 часот корисниците од дел од индустриските корисници: Паскалин, Визба Маркудов, Интербетон сепарација, Вори, Пекара Бекарт, Мансард, Мотел Вардар, Бензинска Макпетрол на стариот пат (опш.Гевгелија);
 • Од 10:00 до 15:00 часот корисниците од дел од с.Волино (опш.Охрид);
 • Од 09:30 до 15:30 часот корисниците од дел од ул.Осоговска (опш.Прилеп);
 • Од 09:00 до 14:30 часот корисниците од дел од ул.Коце Металец - објектите Ресторан Борче и Сервис Дакта и околните објекти (опш.Кратово);
 • Од 08:30 до 14:30 часот корисниците од с.Љубанци, с.Љуботен, с.Раштак (опш.Бутел);
 • Од 09:00 до 11:00 часот корисниците од ул.Љуботенска, цела викенд населба Попова Шапка, ул.146, Болница Шендети, с.Лисец, с.Гајре (опш.Тетово);
 • Од 11:00 до 15:00 часот корисниците од с.Гајре, среден и горен дел од селото (опш.Тетово).