Од ЕВН Македонија известуваат дека за денес се планирани следните технички зафати во електросистемот на Град Скопје и без електрична енергија ќе останат:

• Во периодот од 09.00 до 12.00 корисниците од улицита Палмиро Тољати од број 121 до број 135 населба Сингелиќ (Општина Гази Баба)
• Во периодот од 12.00 до 14.30 часот дел од улица Финска населба Сингелиќ (Општина Гази Баба)
• ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА известува за планирани прекини во дистрибутивната мрежа за ден 01.06.2020 година и тоа:
• Од 09.00 до 12.00 часот потроѓувачите од ул. Тодор Чангов подулица 37, 46, 39, 48 и подулица 35. КЕЦ Скопје
• Од 08.30 до 15.00 часот улица 10 и улица 19 од с. Бардовци КЕЦ Скопје.
• Од 09.00 до 15.00 часот Ѓорче Петров делот околу Екстра Меин КЕЦ Куманово.
• Од 08.00 до 14.00 дел од с.Клечовце, Новоселане, Војник, Зубовце, Мургаѓ , Кутлибег, Скачковце, Колитско, Градиѓте, Габреш, Пезово, Кшање и Косматац.КЕЦ Куманово.
• Од 10.00 до 16.00 Крушево, с.Острилци, Репетитори А1 и Телеком и бензинска пумпа. КЕЦ Прилеп.
• Од 09.00 до 14.00 улица А. Македонски кај Ф-ка 11 ти Октомври КЕЦ Прилеп
• Од 11.00 до 12.00 с. Барбарево с. Стиник КЕЦ Струмица.
• Од 09.00 до 15.00 дел од село Пршовце КЕЦ Тетово.
• Од 09.300 до 13.00 дел од улица Вита Поп Јорданова, Васил Доганџиски и Борко Левата. КЕЦ Штип
РЦУК Скопје известува за прекин со електроснабдување на 28.05.2020 год.
• Од 08.30 до 11.30 часот, корисниците од дел од ул. Црноризец Храбар, дел од ул. 1616 (реонски центар) – Лисиче, како и корисниците од Ул. 1513, во Пинтија. ( опш. Аеродром и Кисела Вода),
• Од 08.30 до 15.30 часот, корисниците од дел од ул. Џон Кенеди, Ул. Максут Садик, Ул. Пере Тошев. (опш. Чаир).
• Од 13.00 до 15.00 часот, корисниците од ул. Питу Гули делот кај Американска Резиденција. (опш. Центар)
• Од 08.30 до 15.00 часот, корисниците од ул. Славе Деловски и соседните улички. (опш. Центар).
• Од 09.00 до 12.00 часот, корисниците од дел од ул. Палмиро Толјати од број 121 до број 135, (опш. Гази Баба)
• Од 12.00 до 14.30 часот, корисниците од дел од ул. Финска во населба Сингелич (опш. Гази Баба)