ЕВН– Македонија известува дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на 03.06.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

 • Во период од 09:00 до 13:00, стопански објект ,,Фабер,, во село Бразда (опш.Ѓорче Петров)
 • Во период од 09:30 до 15:00, корисниците од  с.Стенче и с.Волковија (опш. Тетово)
 • Во период од 09:00 до 12:00, корисниците од централниот дел од с.Горно Седларце (опш. Тетово)
 • Во период од 09:00 до 16:00, корисниците од с.Муртино (опш. Струмица)
 • Во период од 09:00 до 15:00, корисниците од с.Бардовци, дел од ул.10 и ул.19 (опш. Ѓорче Петров)
 • Во период од 10:00 до 14:00, корисниците од с.Руљак и с.Припечани (опш. Штип)
 • Во период од 09:00 до 15:00, корисниците од с.Сетоле, с.Отуње и с.Једоарце (опш. Тетово)
 • Во период од 09:00 до 10:00, корисниците од с.Дошница (опш.Демир Капија)
 • Во период од 09:00 до 13:00, корисниците од с.Дрвош и Рудник Огражден Хамзал (опш. Струмица)
 • Во период од 08:00 до 15:00, корисниците од дел од Индустриска зона Речица, Мак Бенз, Шел, Фирми - Бетоњера, Профи Нен, Сити Бетон, Рапид Бил, с.Костурник, с.Горно Којнаре маала Кратовци (опш.Куманово)
 • Во период од 11:00 до 13:30, корисниците од ул.Ѓорче Петров на излез од Скопје кон Тетовo (опш. Ѓорче Петров)
 • Во период од 09:00 до 14:00, корисниците од ул.Александар Македонски кај раскрсница Чумовчанец (опш.Прилеп)
 • Во период од 09:00 до 13:00, корисниците од ул.101 кај железничката станица во Волково (опш.Ѓорче Петров)
 • Во период од 09:00 до 15:00, корисниците од с.Нова Маала, с.Висока Маала, с.Доброшинци (опш.Струмица)