Од МАК-ДРИЛ известуваат дека на ден 17.07.2019 год. (среда), помеѓу 11:00 и 15:00 часот, од страна на нивниот стручен тим, на каменоломот Говрлево ќе биде извршено минирање. (Општина Сопиште)

Од Рудпроект Скопје известуваат дека на ден 15.07.2019 год. (понеделник) во периодот од 10:00 до 12:00 часот на експресниот пат во изградба А4 Штип – Радовиш, на стационажа 23+200 до 23+400 ќе вршат минирање.

Од Мактек Дооел известуваат дека за потребите на компанијата Гранит АД Скопје, на ден 11.07 и 12.07.2019 година, во периодот помежу 08:00 - 19:00 часот ќе извршат минирање на Експресен пат (во изградба) ЛОТ 2; Под-делница Крива Паланка - Длабочица.

Од Каменолом Бразда известуваат дека на ден 11.07.2019 година, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат по едно минирање.