Од фирмата „Мактек Дооел”, Скопје известуваат дека на ден 20.01.2019 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе се изврши минирање за потребите на компанијата “Гранит” АД. Минирањето ќе се врши на локалитетот („Магистрален Гасовод Кавадарци – Прилеп - Битола - “Делница 2 Прилеп - Битола”). Минирањето ќе го изврши нивна стручна екипа.

РУД Проект известува дека на ден 17.01.2020 година, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во периодот помеѓу 08:00 – 16:00 часот, ќе вршат минирање на стационажа 11+020 до 11+095.

РУД Проект известува дека на ден 15.01 и 17.01.2020 година, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во периодот помеѓу 08:00 – 16:00 часот, ќе вршат минирање на стационажа 11+020 до 11+095.

РУД Проект известува дека на ден 13.01/15.01 и 17.01.2020 година, за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, во периодот помеѓу 08:00 – 16:00 часот, ќе вршат минирање на стационажа 11+020 до 11+095.

Oд рудници „Бањани“известуваат дека до крајот на месец Јануари, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот и 12:00 – 14:00 часот, ќе извршат по 3 минирања