Од РУДОПРОЕКТ ДОО Скопје известуваат дека на ден 25.06.2019 година во периодот од 08:00 до 16:00 часот ќе извршат минирање на површинскиот коп „Глереждино“ – опш.Сопиште.

Од „Рудници Бањани“ известуваат дека до крајот на месец Јуни, само во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 12:00 – 14:30 часот ќе извршат по 2 минирања.