Од рудници Бањани известуваат дека до крајот на неделата, само во работните денови, во периодите помеѓу 09:00 – 10:00 часот, како и помеѓу 13:00 – 14:00 часот, ќе извршат минирања.