Печати

Од Рудопроект е добиено известување дека на ден 03.01.2020 (петок) во периодот од 08:00 – 16:00 часот за потребите при изградбата на експресниот пат Ранковце – Крива Паланка, на стационажа 10+095 до 11+045 ќе се врши минирање.

Посети: 180