Од ДООЕЛ Руд Проект известуваат дека на ден 12.11.2019 год. (вторник) во периодот од 08.00 до 16.00 часот на површинскиот коп за калцитски мермер Зелениковец – Говрлевска Краста – Скопско, од нивна страна ќе се изврши минирање.