Од Експлотец мац известуваат дека ќе има минирање за потребите на Тиррена Скави за изградба на експресниот пат Чатал Ранковце и тоа:

  • На 01.06.2020 година,стационажа 11+070, кон 11+145, цела ширина
  • На 03.06.2020 година,стационажа 10+370, кон 10+395, цела ширина
  • На 05.06.2020 година,стационажа 10+395, кон 10+420, цела ширина.