Од АД „Силика минерал“ известуваат дека во периодот од 13:00 до 16:00 часот ќе извршат 4 минирања.
РЦУК – Куманово, известува дека на ден 03.06.2020 година ќе се врши минирање за изградба на експресниот пат Чатал – Ранковц , на стационажа 10+370, кон 10+395