На ден 05.08.2020 година, во периодот помеѓу 08:00 и 16:00 часот, стручната екипа од фирмата „Мактек“ ДООЕЛ Скопје, на локалитетот с.Ласкарце (опш.Сарај) ќе изврши минирање.