Во организација на Центарот за управување со кризи-Скопје, на  11. 01. 2019 година во  Хотел „Сириус“ -Струмица од страна на Групата за имплементација на проектот на вработените од РЦУК Струмица, Сектор за внатрешни работи Струмица и Гранична полиција -Ново Село, им беше извршено претставување и практична обука за користење на веб-базирната платформа  „Следна генерација на систем за командување и управување  со инциденти“ (Next Generation Incident Command Sistem-NICS) како дел од  проектот” Напредна регионална координација при цивилни  итни состојби во Западен Балкан“.