По повод заминување на пензија на нашиот колега Зоран Михајловски, во име на колективот со скромно одбележување му посакуваме здравје и све најдобро во животот.