Центарот за управување со кризи, според Законот за административни счужбеници, кој беше изгласан во Собранието на Република Северна Македонија на 17.01.2020, и истиот од ден 01.06.2020 стапува во сила, и во овој случај се олеснува можноста за унапредување на државните службеници, а исто така и прифаќањето на високото образование за сите државни службеници кои се примени на работа со средно образование, а во меѓувреме се стекнале со диплома за завршено високо образование, со решенија се систематизирани и неколку вработени од ЦУК. Со оваа измена, сите државни административци кои работат на работни места со средно образование, им се признава односно им се вреднува високото образование.