Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 21.12.2019 година планирани се крводарителни акции во ПЗУ „Азура“ – Скопје и со жителите на Прилеп.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 20.12.2019 година планирани се крводарителни акции со жителите на општина Кисела Вода – Скопје и Македонски Брод.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 19.12.2019 година планирани се крводарителни акции со жителите на Берово и Неготино и вработените во ПС Берово и ПС Неготино, вработените во ЈП „Водовод“ Куманово и во СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 18.12.2019 година планирана е крводарителна акции; со граѓаните  на Пробиштип во ЦК, со студентите на Меѓународен Балкански универзитет- Скопје, со учениците од СОУ Димитар Влахов во Струмица, со студентите на  Технички Факултет во Битола и со учениците од  СОУ Богданци во Богднаци.