Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се следните крводарителни акции:
-Струмица (со граѓаните + клуб на крводарители)
-с.Конче Радовиш (со граѓанство)
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- со посетителите на традиционалната акција Иванден во село Слепче – Демир Хисар во просториите на манастирот Свети Јован Претеча
- со граѓаните на Радовиш и вработените во ПС Радовиш во просториите на ЦК Радовиш

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените и граѓаните на општина Гостивар, Со вработените во ПС Кавадарци и со Здружение на граѓани на Старо Нагоричане-Куманово.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се три крводарителни акции и тоа:
- со граѓаните на Кавадарци во просториите на општината
- со вработените во ПС Штип
- во Гостивар, со вработените на ХЕЦ Маврово.