Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека заденес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- со граѓаните на Делчево во просториите на Црвениот Крст
- со вработените во ПС Охрид

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се крводарителни акции со граѓаните на Свети Николе и со вработените во ПС Струмица и ПТК Груни Вит - Битола.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планиранa е крводарителнa акција:
- МЗ с.Драчево -Скопје (граѓанство )

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции:
- Со граѓаните на Струга во просториите на ПС Струга
- во ПС Кисела Вода и во просториите на Сообраќајна во Скопје