Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се следните крводарителни акции:
- АД Цементарница Усје- Скопје
- Демир Капија- граѓанство
- РЕК Рудник- Битола
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции:
- Кочани ЦК (граѓанство )
- АД ОКТА Рафинерија Скопје
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции:
- Со граѓаните на Виница во просториите на Црвениот Крст
- Со граѓаните на Пробиштип во просториите на Црвениот Крст

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- Со граѓаните на Крива Паланка во просториите на спортската сала Партизан
- Со граѓаните од здружението на граѓани Центар во просториите на Палома Бјанка