Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се следните крводарителни акции:
• Велес (граѓанство )
• Здруженије на Граѓани Аеродром.
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес сe планирани следните крводарителни акции:
- традиционална крводарителна акција Ристе Георгиевски – Цури – Валандово
- со вработените во Систина – Скопје
- со жителите на Демир Хисар.
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
Во Неготино – традиционална акција „Косте Волкановски“ во општината,
Во ПС Куманово.
Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се три крводарителни акции и тоа:
- со вработените во влеча на возови – Скопје
- со граѓаните на Струмица
- со граѓаните на Кавадарци во просториите на Домот на Културата