Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес сe планирани две крводарителна акција и тоа со ПС- Кочани и С. Могила- Битола

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес e планиранa крводарителна акција со вработените во куглана Мусандра во ГТЦ Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- со рударите од рудник Бучим - Радовиш
- со вработените во РЕК Осломеј - Кичево

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес се планирани крводарителни акции со граѓаните на Куманово, со граѓаните на Дебар и вработените во ЈП Комунална Хигиена Скопје.