Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 11.01.2020 година планирана е крводарителна акција со жителите на општина Ранковце

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 10.01.2020 година планирани се крводарителни акции со вработение во МЕПСО – Скопје, ХЕЦ Маврово – Гостивар и рудник Бучим – Радовиш и со жителите на Демир Хисар.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 09.01.2020 година планирани се крводарителни акции со вработение во Клиничката болница во Штип, во ПО Петровец, ГС Аеродром, Македонија Пат во Скопје и со жителите на Делчево и Радовиш.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија известуваат дека на ден 08.01.2020 год. (среда) се планирани  крводарителни акции во ПС НФОО – Скопје и со месното население во с. Василево (Струмичко).