Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 30.07.2020 година (четврток) планирани се крводарителни акции со жителите на Куманово и Кочани.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 29.07.2020 год. (среда) планирана се крводарителни акции во Виница (просториите на ЦК), Струмица (просториите на ЦК), ПС Прилеп и во општинан Илинден

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 28.07.2020 година планирани се крводарителни акции со членовите на Хепар Центарот – Битола,  со граѓаните на Кавадарци во просториите на Домот На Културата и со граѓаните на Стар Дојран во просториите на општината

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 27.07.2020 година планирани е една крводарителна акција и тоа  со граѓанството на Берово во просториите на Полициската станица Берово.