Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 01.08.2020 година планирана е крводарителна акција со жителите на Крушево во Пензионерскиот Дом.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 31.07.2020 година планирани се крводарителни акции со жителите на Штип во просториите на Црвен Крст и вработените во ИУТЕ-банка-Скопје

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 30.07.2020 година (четврток) планирани се крводарителни акции со жителите на Куманово и Кочани.

Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за ден 29.07.2020 год. (среда) планирана се крводарителни акции во Виница (просториите на ЦК), Струмица (просториите на ЦК), ПС Прилеп и во општинан Илинден