Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во ФЕНИ Индустри – Кавадарци, АД Ла Фома – Скопје и во Ректоратот на Факултетите на УЈИЕ – Тетово.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Полициските станици Карпош и Ѓорче Петров во Скопје, со вработените во ТППЕ и жителите на Крива Паланка и во ЈП „Дрисла“ - Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија информираат дека за денес планирани се крводарителни акции со граѓаните во просториите на општина Карпош – Скопје и со граѓаните во просториите на Месна заедница Влае – Скопје.

Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија се наведува дека за денес планирани се крводарителни акции со вработените во Рудникот Бучим во Радовиш и со жителите на Демир Хисар и опш.Кисела Вода – Скопје.