Од Институтот за трансфузиона медицина на Република Македонија на ден 15.10.2019 год. се планирани  крводарителна акции: со учениците во СОУ Јосиф Јосифовски – Свештарот во Гевгелија; со учениците во СУГС Ѓорѓи Димитров во Скопје и со учениците во СОУ Ѓорѓи Наумов во Битола.