Од ЕВН Македонија известуваат дека поради планирани зафати на електродистрибутивната мрежа на ден 08.01.2020 година, без напојување со електрична енергија ќе останат:

  • Од 09:00 до 11:00 часот, корисниците од ул.1227 – карши Борово; Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од ул.Ѓорче Петров бр.73 и околните броеви и улици (опш.Ѓорче Петров – Скопје);
  • Од 09:30 до 15:30 часот, корисниците од центарот на с.Страцин (опш.Кратово);
  • Од 09:30 до 13:00 часот, корисниците од с.Дебреше – област пат за Здуње (опш.Гостивар);
  • Од 09:30 до 12:00 часот, корисниците од дел од селата Пршовце, Теарце, Отушиште и Брезно и стопанските објекти од тој реон (опш.Тетово);
  • Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од селата Кравари и Оптичари, Металком Кравари и ТС Чип (опш.Битола).