Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- со рударите од рудник Бучим - Радовиш
- со вработените во РЕК Осломеј - Кичево