Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции и тоа:
Во Неготино – традиционална акција „Косте Волкановски“ во општината,
Во ПС Куманово.