Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се две крводарителни акции:
- Кочани ЦК (граѓанство )
- АД ОКТА Рафинерија Скопје