Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека за денес планирани се следните крводарителни акции:
- АД Цементарница Усје- Скопје
- Демир Капија- граѓанство
- РЕК Рудник- Битола