Од Институтот за трансфузиона медицина известуваат дека заденес планирани се две крводарителни акции и тоа:
- со граѓаните на Делчево во просториите на Црвениот Крст
- со вработените во ПС Охрид