ЕВН Македонија известува поради планирани технички зафати на електродистрибутивната мрежа за ден 03.08.2022 година без електрична енергија ќе останат:
- Од 10:00 до 12:30 часот, корисниците од село Премка, дел од с. Шутово (опш. Кичево);
- Од 08:30 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул. Лазар Димитров (опш.Аеродром – Скопје);
- Од 10:00 до 14:00 часот, корисниците од с. Доброшани(опш.Штип);
- Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од Горна Чаршија, кај Катастар, кај Гимназијата во ТЕ, околу Полицијата во ТЕ, маало Ленин, кај р. Пена и кај Текстилно школо (опш.Тетово);
- Од 09:00 до 15:00 часот, корисниците од дел од с.Дебреше (опш. Гостивар);
- Од 08:30 до 16:00 часот, корисниците од Ливоишта, Вапила, Горно Лакочереј, Св. Спас и Репетитор Горењска Чука. (опш.Охрид);
- Од 09:30 до 13:30 часот, корисниците од с.Богдево, с.Кракорница, с.Срезимир, с.Бродец, с.Ничпур (опш. Гостивар)
- Од 10:30 до 14:30 часот, корисниците од објекти на ул.81, ул.101 и други споредни улици во село Волково (околу пруга). (опш. Ѓорче Петров-Скопје);
- Од 08:00 до 13:00 часот, корисниците од ул. Бурса бб (опш.Битола);
- Од 06:00 до 12:00 часот, корисниците од с.Никодин, с.Ракле, С.Топлица, Ман.Никодин (опш.Прилеп);
- Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од ул. Сретко Крстевски (од Кипер Маркет кон Интернатот), ул.Илинденска (под интернатот) (опш. Гостивар);
- Од 09:30 до 11:00 часот, корисниците од ул. 22, Кисела Јабука кај ТС Црквиште (опш. Ѓорче Петров-Скопје);
- Од 09:00 до 10:00 часот, корисниците од објекти во с. Волково на ул. 22, ул. 60 и други споредни улици во м. в. Црквиште. (опш. Ѓорче Петров-Скопје);
- Од 12:00 до 14:30 часот, корисниците од дел од ул.Стогово. (опш. Ѓорче Петров-Скопје);
- Од 12:00 до 16:00 часот, корисниците од дел од ул. 21-ва, 22-ра, 23-та, Васко Карангелевски, Мирка Гинова (опш.Битола);
- Од 09:00 до 14:00 часот, корисниците од дел од ул. Козара и дел од ул. Шарски Одред (опш.Аеродром-Скопје);
- Од 07:45 до 14:00 часот, корисниците од с.Радибуш, с.Криви Камен (опш.Кратово);
- Од 09:00 до 15:30 часот, корисниците од с. Калуѓерица, кон џамија и манастир (опш. Струмица).
- од 08.30 – 14.00 часот дел од корисниците од ул. Лазар Димотров (опш. Кисела Вода);
- од 09.00 – 14.00 часот дел од улиците Козара и Шарски Одред (опш. Центар);
- од 09.00 – 10.00 часот ул. 22 и ул. 60 во с. Волково, како и други споредни улици во мв Црквиште (о. Ѓорче Петров);
- од 09.30 – 11.00 часот ул. 22 во Кисела Јабука и други објекти кај ТС Црквиште (о. Ѓорче Петров);
- од 10.30 – 14.30 часот улици 81 и 101 како и други споредни улици во с. Волково покрај пругата (опш. Ѓорче Петров) и
- од 12.00 – 14.30 часот дел од ул. Стогово (опш. Карпош).