Денеска, 04.05.2022 година, директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, одржа работен состанок со врботените во Регионалниот центар за управување со кризи РЦУК Прилеп, каде што од раководителот на регионалниот центар, Илко Петкоски, беше запознат со состојбата и работата, како и со активностите поврзани со Единствениот број за итни повици Е 112.