Денеска, 05.05.2022 година, директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, одржа работен состанок со врботените во Регионалниот центар за управување со кризи РЦУК Кочани, каде што од раководителот на регионалниот центар, Зоранчо Иванов, беше запознат со состојбата и работата на Регионалниот центар, а и со активностите поврзани со превентивните активности за престојниот период од годината, а секако и за работите поврзани со единствениот број за итни повици 112.