Од ЈП “Водовод и канализација” известуваат дека на ден 27.04.2021 година, ќе се работи на чистење и хлорирање на левата комора од резервоарот за питка вода - Жданец. Интервенцијата ќе трае од 09:00 часот до завршување со активностите. Во тој период, можно е да има мал прекин на водоснабдувањето за корисниците кои се снабдуваат од овој резервоар (општина Карпош).

Од ЈП Водовод и Канализација известуваат дека на ден 26.04 и 27.04.2021 (понеделник и вторник), ќе се започне со чистење и хлорирање на лева комора од резервоар Жданец. Со работа ќе се започне од 09:00 часот до завршување со активностите. Во тој период, можно е да има мал прекин на водоснабдувањето. (општина Карпош ).

Од ЈП “Водовод и канализација” Скопје известуваат дека поради промена на затварач на ул.Ванчо Мицков бр.26, во периодот од 09:00 часот па се до завршување на работата без вода ќе останат дел од корисниците од ул.Ванчо Мицков (општина Карпош).
Од ЈКП Тетово известуваат дека во Тетово водоснабдувањето се одвива отежнато, вода има во утринските и во вечерните часови, додека преку целиот ден градот е без вода. Причината е во намалените количини на вода и наглото намалување на температурите, ладното време и снегот кои предизвикале смрзнување на изворите на Шар Планина. Намалени се количините на вода кои стигаат до градскиот водовод, а со тоа е многу мал и притисокот кој ја носи водата до домаќинствата. Од потребните 300 литри во секунда, дотокот на вода е намален на 80 литри, така да зградите кои немаат хидрофор не можат да створат притисок за да стигне до домаќинствата. Во наредниот период ќе почне со топење на снегот и состојбата ќе се нормализира.

Од ЈП Водовод и Канализација Скопје известуваат дека на ден 01.04.2021 година (четврток) поради изведување на водоводне приклучок од Ф – 150 мм  на ул. Дрезденска бр.13, во периодот од 09.00 часот па се до завршување на работата без вода ќе останат корисниците од улиците Дрезденска, Алжирска, Њуделхиска, Бахар Моис, Каирска, Римска, Атинска, Панче Пешев и Наум Евро. ( општина Карпош )