Од ЈП Водовод и Канализација Скопје известуваат дека на ден 03.03.2021 (среда), поради изведување на водоводен приклучок од ф-150 мм на ул.Емил Зола бр.12-а, со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од ул.Емил Зола како и дел од бул.Борис Трајковски од 10:00 часот до завршување (опш.Кисела Вода);  

Од ЈП Водовод и Канализација Скопје известуваат дека на ден 02.03.2021 година (вторник) поради изведување на водоводен приклучок од Ф – 80 мм  на ул. Демир Трајко бр.10б, во периодот од 09.00 часот па се до завршување на работата без вода ќе останат дел од корисниците од ул. Демир Трајко. ( општина Карпош )

Од ЈКП Тетово известуваат дека поради сериозен дефект во водоводната линија-Лешница, водата во градските резервоари драстично е намалена. Со цел еднакво опслужување со вода за пиење  во сите ризични делови на градот од 24.02.2021 година почнато е со рестрикции и тоа од 08.00 до 11.30 часот, од 15.00 до 18.00 часот и од 00.00 до 05.00 часот. Рестрикциите ќе траат се  до отклонување на дефектот

Од ЈКП Тетово известуваат дека поради сериозен дефект на водоводната мрежа на изворите на „Лешница“ на Попова Шапка, дотокот на вода во градските резервоари во Тетово е драстично намален и изнесува околу 150 л/с и истиот не е доволен за редовно водоснабдување на граѓаните. Со цел еднакво опслужување со вода за пиење на сите граѓани, од 24.02.2021 година на сила се рестрикции на водоснабдувањето и тоа од 08:00 до 11:30 часот, од 15:00 до 18:00 часот и од 00:00 до 05:00 часот. Од страна на ЈКП „Водовод“ Тетово  активирани се четири бушени бунари во градот и тоа кај спортскиот центар, кај клиничка болница, кај поранешната фабрика Едтко и кај општинското средно училиште „Моша Пијаде“ Тетово.