Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека на ден 18.01.2021 година (понеделник), поради дефект на ПП хидрант ф-80мм на ул.Лазар Танев бб (позади црквата Св.Спас), со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците на дел од Стара Чаршија. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот до завршување со активностите. (опш. Чаир)

Од ЈП „Водовод“ - Струга и ЈП „Стандард“ - Дебар  известуваат дека водата во Струга, Дебар и дел од Центар Жупа е заматена. Се препорачува превривање пред употреба.

Од ЈП „Водовод“ - Струга и ЈП „Стандард“ - Дебар  известуваат дека водата во Струга, Дебар и дел од Центар Жупа е заматена. Се препорачува превривање пред употреба.

Од ЈП „Водовод“ и ЈП „Стандарт“  известуваат дека водата во Струга, Дебар и дел од Цента Жупа малку е  заматена. Се препорачува превривање пред употреба.

Од ЈП Водовод и канализација Скопје известуваат дека на ден 13.01.2021 година, поради реконструкција на водоводна мрежа Ф 80 мм.на улица Васил Ѓоргов бб, пред влезот на катната гаража Зебра, со прекинато водоснабдување ќе бидат  корисниците од ул. Васил Ѓоргов - бреви 18 и 20 и корисниците од  улица Народен Фронт од број 5 до бр. 21. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот и ке трае се  до завршување на реконструкцијата (о. Центар). Исто така, поради уличен водоводен дефект Ф 200 мм на улица Фебруарски Поход на крајната автобуска станица број 5,  со прекинато водоснабдување ќе бидат корисниците од Бул. АСНОМ ниска зона. Водоснабдувањето ќе биде прекинато од 09:00 часот и ке трае се до завршување на работите (о. Аеродром);