Од Мактек Дооел известуваат дека на ден 20.10.2020 година од 12:00 дo 16:00 часот, стручниот тим на Мактек Дооел ќе изврши минирање на автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Пресека км 6+320 до 6+500 км и км 14+800 до 14+900 км